Vi leverer til aftalt fast pris stiftelser af:

  • Tandlægeselskaber,
  • Lægeselskaber,
  • Advokatselskaber, samt
  • Holdingselskaber hertil.

De nævnte selskabstyper er omfattet af særlige vedtægtskrav fra lovgivningens side.