Iværksætterselskab, Anpartsselskab og Aktieselskab

Start IVS, ApS, eller A/S hos SELSKABSREG. Enkeltvis eller større koncernkonstruktioner med holdingselskaber. 


Start IVS (Iværksætterselskab):
For at starte et IVS er der et kapitalkrav på 1 kr. Et IVS kan have en eller flere ejere, uanset antallet af ejere hæfter ejerne kun med den indskudte kapital. I realiteten er iværksætterselskabet, som i daglig tale vil blive døbt IVS, et anpartsselskab, der er i gang med at opbygge selskabets kapital gennem selskabets drift. Hvorvidt et iværksætterselskab er omfattet af revisionspligt afgøres bl.a. ud fra virksomhedens størrelse. Reglerne for revisionspligt hjælper vi dig gerne med. Et iværksætterselskab ledes af en eller flere direktører. Et IVS skal ikke have en bestyrelse.

Har du spørgsmål til start IVS, er du velkommen til at kontakte os.


Start ApS (Anpartsselskab):
For at starte et ApS er der et kapitalkrav på 50.000 kr. Et ApS kan have en eller flere anpartshavere, uanset antallet af anpartshavere hæfter ejerne kun med den indskudte kapital.

Hvorvidt et anpartsselskab er indbefattet af revisionspligt afgøres bl.a. ud fra virksomhedens størrelse. Reglerne for revisionspligt hjælper vi dig gerne med.

Et anpartsselskab ledes af en eller flere direktører. Et anpartsselskab skal ikke have en bestyrelse.

Har du spørgsmål til start ApS, er du velkommen til at kontakte os.


Start A/S (Aktieselskab):
Ved stiftelse af et aktieselskab er kapitalkravet 400.000 kr. Man kan dog indskyde kapitalen delvist, minimum med 25%. Omkring hæftelse gør samme regler sig gældende som ved anpartsselskab, således hæfter aktionærerne kun med deres indskud.

Et aktieselskabet ledelse i dagligdagen af en eller flere direktører, mens den overordnede ledelse foregår i bestyrelsen, som skal bestå af mindst 3 medlemmer

Har du spørgsmål til start A/S, er du velkommen til at kontakte os.