Anpartsselskabet

Anpartsselskabet er den mest almindelige selskabsform i Danmark. Næsten al erhvervsvirksomhed kan drives i form af anpartsselskab med nogle få undtagelser indenfor de liberale erhverv.

Fra lovgivers side har et ApS særligt været tiltænkt de mindre virksomheder med én eller nogle få ejere i ejerkredsen. I dag bruges selskabsformen dog af virksomheder i alle størrelser. Et ApS er i forhold til et A/S et mere enkelt selskab. Det er mere fleksibelt og kravene til selskabskapital er lempeligere, men samtidig nyder et ApS stort set de samme fordele som et A/S.

Først og fremmest er det er en selskabsform som er meget indarbejdet i Danmark, hvor vi har haft anpartsselskaber siden 1974. Det giver samarbejds- og aftalepartnere tryghed at have med en veletableret selskabsform at gøre. Dernæst er der den begrænsede hæftelse. Anpartshaverne hæfter ikke for selskabets gæld, medmindre de særskilt påtager sig kaution derfor. Anpartshavernes tab ved konkurs er således begrænset til værdien af deres indskud i form af tegnede eller købte anparter.

Indskudskapitalen for et ApS er minimum kr. 50.000.

Hvad angår et anpartsselskabs ledelse, stilles der kun krav om en enkelt direktør, men ikke om en bestyrelse. Et anpartsselskab kan dog godt have en bestyrelse.

Forudsat selskabet ikke er et holdingselskab og afhængig af størrelse – målt på økonomi og antal medarbejdere – kan revision af regnskabet for et ApS fravælges.

Anpartshaverne eller anpartshaveren gør sin indflydelse gældende oftest blot på direktionsniveau og ultimativt på generalforsamlinger, hvor der skelnes mellem ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.

Har du spørgsmål til start ApS, er du velkommen til at kontakte os.