Aktieselskabet

Aktieselskabet er en meget udbredt selskabsform i Danmark. Næsten al erhvervsvirksomhed kan drives i form af aktieselskab med nogle få undtagelser indenfor de liberale erhverv. Efter Danmarks Statistik var der i 2011 registreret 38.875 aktieselskaber i Danmark.

Selskabsformen bruges af virksomheder i alle størrelser og indenfor alle brancher.

Et aktieselskab vælges ofte fremfor et anpartsselskab, hvis det er vigtigt overfor omverdenen at signalere soliditet og kontinuitet.

Først og fremmest er det er en selskabsform som er meget indarbejdet i Danmark. Som ejerform for virksomheder har A/S’et været kendt i Danmark siden starten af 1600-tallet. Den risikofyldte handel med den nye verden nødvendiggjorde en selskabsform, hvor flere investorer kunne gå sammen om finansieringen samtidig med, at privatøkonomien blev skærmet i tilfælde af selskabets konkurs. Det første danske selskab var Ostindisk Kompagni fra 1616. En egentlig lov om aktieselskaber fik Danmark dog først i 1917.

Det giver samarbejds- og aftalepartnere tryghed at have med så veletableret en selskabsform at gøre. Dernæst er der den begrænsede hæftelse. Aktionærerne hæfter ikke for selskabets gæld, medmindre de særskilt påtager sig kaution derfor. Aktionærernes tab ved konkurs er således begrænset til værdien af deres indskud i form af tegnede eller købte aktier.

Indskudskapitalen for et A/S er som udgangspunkt kr. 400.000. Der er dog mulighed for at etablere et A/S alene med en selskabskapital på kontant kr. 100.000, hvor restbeløbet, kr. 300.000, står som en ”buffer”, som selskabets ledelse kan (og skal) kalde helt eller delvist fra selskabets ejerkreds, hvis A/S’ets selskabskapital er gået under kr. 100.000. Ejerkredsen er på sin side forpligtet til at indbetale restkapitalen ved et kapitalkald.

Hvad angår ledelsen i et A/S, stilles der krav om mindst en direktør og et dertil enten en bestyrelse eller et tilsynsråd. En bestyrelse og tilsynsråd skal bestå af mindst 3 medlemmer.

Har du spørgsmål til start A/S, er du velkommen til at kontakte os.