Inden 14 dage efter selskabets oprettelse, skal selskabet have etableret og anmeldt en elektronisk ejerbog over ejerforholdene til Erhvervsstyrelsen.

GALST Advokater tilbyder at oprette og gennemføre registreringen af ejerbogen for kr. 500,00.