Iværksætterselskaber IVS selskaber

Start IVS (Iværksætterselskab):
For at starte et IVS er der et kapitalkrav på 1 kr. Et IVS kan have en eller flere ejere, uanset antallet af ejere hæfter ejerne kun med den indskudte kapital. I realiteten er iværksætterselskabet, som i daglig tale vil blive døbt IVS, et anpartsselskab, der er i gang med at opbygge selskabets kapital gennem selskabets drift. Hvorvidt et iværksætterselskab er omfattet af revisionspligt afgøres bl.a. ud fra virksomhedens størrelse. Reglerne for revisionspligt hjælper vi dig gerne med. Et iværksætterselskab ledes af en eller flere direktører. Et IVS kan, men skal ikke have en bestyrelse.


Har du spørgsmål til start IVS, er du velkommen til at kontakte os.

Læs meget mere om iværksætterselskab