Som specialister indenfor selskabsret kan vi gennemføre og registrere enhver selskabsretlig ændring herunder

  • Kapitalforhøjelser
  • Kapitalnedsættelser
  • Udlodninger
  • Likvidation eller ophør ved erklæring
  • Spaltning
  • Fusion
  • Aktieombytning eller anpartsombytning
  • Ledelsesændringer
  • A og B aktier, eller A og B anparter
  • Vedtægtsændringer i øvrigt

Og vi gør det til aftalt fast pris - kontakt Advokat Christian Steen Laursen csl@galst.dk