Folketinget vedtog 16. maj 2013 en revision af selskabsloven, som etablerer en ny selskabsform per 1. januar 2014, iværksætterselskabet.

IVS’et er indført med inspiration fra Tyskland og Norge, hvor man også for nyligt har sænket kapitalkravene til selskaber. I begge lande har det givet øjeblikkelig succes i form af langt flere nye selskaber, og forhåbningen var at tilsvarende ville gøre sig gældende herhjemme.

Overvejer du at starte egen virksomhed?

Det kan ofte være et projekt med mange overvejelser og usikkerheder.

Selskabsloven er fornyligt blevet redigeret, så det pr. 1. januar 2014 er muligt at stifte anpartsselskaber med kapitalgrundlag på kr. 50.000 og det nye iværksætterselskab med et kapitalgrundlag ned til kr. 1,-

Den 1. januar 2014 træder ændringer af selskabsloven mv. i kraft. Det betyder bl.a. at kapitalkravet for anpartsselskaber nedsættes til kr. 50.000,-

NYT KAPITALKRAV VED STIFTELSE AF ANPARTSSELSKABER SAMT MULIGHED FOR STIFTELSE AF IVÆRKSÆTTERSELSKAB MED KAPITAL PÅ 1 KRONE INDFØRT MED VIRKNING FRA 1. JANUAR 2014

Den 1. januar 2014 træder nye regler i Selskabsloven i kraft. Der indføres lempeligere krav for anpartsselskaber end hidtil, idet kapitalkravet i anpartsselskaber nedsættes fra kr. 80.000 til kr. 50.000. Det bliver også muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på kr. 1. Samtidig bortfalder adgangen til at stifte S.M.B.A.’er.

Nyt selskab banker på … Iværksætterselskabet

Tekst Christian Steen Laursen, advokat og partner hos GALST Advokataktieselskab som ejer Selskabsreg - juni 2013