Folketinget vedtog 16. maj 2013 en revision af selskabsloven, som etablerer en ny selskabsform per 1. januar 2014, iværksætterselskabet.

IVS’et er indført med inspiration fra Tyskland og Norge, hvor man også for nyligt har sænket kapitalkravene til selskaber. I begge lande har det givet øjeblikkelig succes i form af langt flere nye selskaber, og forhåbningen var at tilsvarende ville gøre sig gældende herhjemme.

Desværre er selskabstypen kommet skidt fra start trods de mange gode intentioner, idet man fra Erhvervsstyrelsens side ikke har fået praktikken med.

Den online registreringløsning, som i årevis har eksisteteret, og virket rigtig godt, hvad angår af stiftelser af ApS’er og A/S’er, er ikke en mulighed ved stiftelse af et iværksætterselskab.

Man kan ikke, som ved stiftelse af f.eks. et ApS, få sit selskab inden for et par timer eller dage, men må papiranmeldel selskabet til Erhvervsstyrelsen, som derefter manualt behandler etableringssagen.

Det bevirker, at iværksætterselskabet, som er tænkt som et nemt og billigt selskabstilbud har op til 8 ugers sagsbehandlingstid, fra ansøgningen er indleveret, til man får sit selskab.

Siden årets start har vi dagligt haft 10-15 iværksættere i røret, som vi må fortælle, at det iværsætterselskab, de havde regnet med at kunne få 1. januar 2014, har op til 8 ugers leveringstid. Det er ærgerligt, for der er rigtig mange ting man ikke kan komme i gang med uden et CVR.nr., herunder betale og sende regninger, oprette bankonto osv.

Ikke mindst i lyset af formålet med selskabstypen, og de mange midler der er brugt på at støtte iværksætteri, bl.a. under iværksætterugen (uge 47), forekommer det besynderligt, at så lavpraktisk men dog væsentlig detalje er blevet glemt.

For yderligere information: advokat Christian Steen Laursen, csl@svega.dk eller telefon 33 63 74 16 | mobil 29 12 74 44