Kapitalkravet for ApS nedsættes til kr. 50.000

Tekst Christian Steen Laursen, advokat og partner hos GALST Advokataktieselskab som ejer Selskabsreg

Folketinget vedtog 16. maj 2013 en revision af selskabsloven, hvorunder bl.a. kapitalkravet for anpartsselskaber blev sat ned fra kr. 80.000 til kr. 50.000.

Nedsættelsen af kapitalkravet er motiveret i et ønske om at gøre det mere attraktivt at stifte anpartsselskab.

Med ændringen bringes de danske kapitalkrav på niveau med de lande, vi traditionelt sammenligner os med.

Der er endnu ikke sat dato for ændringslovens ikrafttrædelse, da Erhvervsstyrelsens it-system først skal på plads. Dette forventes at ske i slutningen af 2013.

Indtil da må man væbne sig med tålmodighed, hvis man vil stifte et ApS med en anpartskapital på kun kr. 50.000.