Ejeraftaler

Af Christian Steen Laursen, advokat og partner i GALST Advokataktieselskab som ejer Selskabsreg

En ejeraftale regulerer det indbyrdes forhold mellem flere ejere af et selskab, herunder hvilke rettigheder og pligter medejerne har overfor hinanden. Det er ikke forhold, der som udgangspunkt er håndteret i et sæt standardvedtægter.

Proklamafrist for kapitalnedsættelser nedsættes fra 3 måneder til 1 måned.