K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Discplinærnævnet for Ejendomsmægler (DNFE) har i en længe ventet kendelse frifundet Kristian Dreyers klient i anledning af formidling af en ejerlejligh

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Den hurtige indsats fra barmedarbejderen og ikke mindst fra Københavns Brandvæsen betød, at branden blev isoleret, og kun har påvirket 1/4 af vores l

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer, Sune Blohm

Landsretten havde tidligere afvist, at der i sagen var grundlag for ophævelse, da kriminaliteten ikke var begået med den efter ophævelsesbestemmelsen forn&os

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Det bliver advokat og partner, Kristian Dreyer, der primært vil deltage i netværket, men arrangementerne er for hele virksomheden og alle ansatte. Afdelingen for f

K2 item: Sune Blohm

I sagen havde udlejer tilbage i 2013 varslet en markedslejestigning i henhold til Erhvervslejelovens § 13. I foråret 2014 fik udlejer medhold i markedslejestigninge